Οι μπαλάντες της πρόκλησης

Οι γνώσεις του Δ. Ξόνογλου αλλά και η ευαισθησία του, του επέτρεψαν να «ζωγραφίζει» εικόνες στο χώρο, δανειζόμενος υλικά και τεχνικές από διαφορετικές στιγμές της ιστορίας της τέχνης παραμένοντας όμως...