Υπόμνημα

Όταν μου ζητούν να μιλήσω για τη δουλειά μου, είναι σαν να μου ζητούν να την «κακοποιήσω». Όσο κολακευτικά και να είναι τα κείμενα εκείνων που ασχολήθηκαν με το έργο...