Μια δυνατή προσωπική εξομολόγηση

Όταν έρχεσαι σε επαφή οπτικά με τους πίνακες του Δημήτρη Ξόνογλου, για πρώτη φορά, έχεις την αίσθηση πως παρευρίσκεσαι σε μια δυνατή προσωπική εξομολόγηση. Εξομολόγηση της εσωτερικής ζωής του ζωγράφου...