Κριτική του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη

Ο Δημήτρης Ξόνογλου εργάζεται με υλικά που παραπέμπουν σε γενικές αλλά και σε καθοριστικές ταυτόχρονα, έννοιες: αυτή είναι η εργασία του των τελευταίων χρόνων στην οποία οι εκάστοτε, πάντοτε οι...