Λάβετε, Φάγετε

Λάβετε, Φάγετε

Ο τίτλος της έκθεσης «Λάβετε, Φάγετε» υποδηλώνει τον κεντρικό διαδραστικό ρόλο της τέχνης στην ίδια τη ζωή μας –ακόμα και σε επίπεδο «επιβίωσης»- όπως και αντίστροφα της ζωής στην διαμόρφωση...