Κριτική του Χάρη Σαββόπουλου

Παρά τις επαγγελίες και επιδιώξεις για αντικειμενικότητα, η μοντέρνα τέχνη και η σημερινή διακρίνονται από ένα βαθύ υποκειμενισμό που τους δίνει τη δυνατότητα να αρθρωθούν σε ένα χώρο που ριζώνει...