Μεσογειακά Παλίμψηστα

, ,

Τιτλος:  Λόγος
Είσοδος εγκατάστασης

Τιτλος: Λόγος
Είσοδος εγκατάστασης

Τιτλος:  Λόγος
Άποψη εγκατάστασης

Τιτλος: Λόγος
Άποψη εγκατάστασης

Τιτλος:  Λόγος
Εγκατάσταση
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος
Εγκατάσταση
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 1
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Μεταλλικά αντικείμενα
Μέγεθος: 40x30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 1
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Μεταλλικά αντικείμενα
Μέγεθος: 40×30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 2
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Μεταλλικά αντικείμενα, Κερί
Μέγεθος: 40x30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 2
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Μεταλλικά αντικείμενα, Κερί
Μέγεθος: 40×30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 3
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Σπασμένα πιάτα, Κερί
Μέγεθος: 24x30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 3
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Σπασμένα πιάτα, Κερί
Μέγεθος: 24×30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 4
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Σπασμένα πιάτα, Κερί
Μέγεθος: 24x30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 4
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Σπασμένα πιάτα, Κερί
Μέγεθος: 24×30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 5
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Σπασμένα πιάτα, Κερί
Μέγεθος: 40x30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 5
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Σπασμένα πιάτα, Κερί
Μέγεθος: 40×30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 6
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Κερί, Φύλλο χρυσού
Μέγεθος: 40x30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Λόγος 6
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Κερί, Φύλλο χρυσού
Μέγεθος: 40×30 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Σταυρός 
Υλικά: Αντίγραφο Ρωμαϊκού Γλυπτού του Αδριανού, Σπασμένα πιάτα, Ομπρέλες
Μέγεθος: 960x960x230 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Σταυρός
Υλικά: Αντίγραφο Ρωμαϊκού Γλυπτού του Αδριανού, Σπασμένα πιάτα, Ομπρέλες
Μέγεθος:
960x960x230 cm
Έτος: 2013

Τιτλος: Σταυρός 
Λεπτομέρεια έργου
Έτος: 2013

Τιτλος: Σταυρός
Λεπτομέρεια έργου
Έτος: 2013

Τιτλος: Σταυρός 
Λεπτομέρεια έργου
Έτος: 2013

Τιτλος: Σταυρός
Λεπτομέρεια έργου
Έτος: 2013

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Εγκατάσταση
Μέγεθος: Μεταβλητές Διαστάσεις
Έτος: 2013

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Εγκατάσταση
Μέγεθος: Μεταβλητές Διαστάσεις
Έτος: 2013

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Εγκατάσταση
Μέγεθος: Μεταβλητές Διαστάσεις
Έτος: 2013

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Εγκατάσταση
Μέγεθος: Μεταβλητές Διαστάσεις
Έτος: 2013

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Άποψη του έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Άποψη του έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Θαύμα της Μεσογείου
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Μικρά Κελιά: Μπάροουζ, Φρίντα, Φρόυντ
Έτος: 2013

Τιτλος: Μικρά Κελιά: Μπάροουζ, Φρίντα, Φρόυντ
Έτος: 2013