Κλεψύδρες

, , ,

Τιτλος: Κλεψύδρα 1
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 1
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 2
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 2
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 3
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 3
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 4
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 4
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 5
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 5
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 6
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 6
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 7
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 7
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 8
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 8
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 9
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 9
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 10
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 10
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×155 cm
Έτος: 2009

Τιτλος: Κλεψύδρα 11
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 290x185 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Κλεψύδρα 11
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 290×185 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Κλεψύδρα 12
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 290x185 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Κλεψύδρα 12
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 290×185 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Κλεψύδρα 13
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 290x185 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Κλεψύδρα 13
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 290×185 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Πρόσωπο 1
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x195 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Πρόσωπο 1
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×195 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Πρόσωπο 2 
Υλικά: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240x195 cm
Έτος: 2012

Τιτλος: Πρόσωπο 2
Υλικά
: Ακρυλικά, Γομαλάκα, Λαδοπαστέλ
Μέγεθος: 240×195 cm
Έτος: 2012

  • Τίτλος Έργου Κλεψύδρες
  • Χρονολογία 2009, 2012
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Κλεψύδρες
  • Χρονολογία 2009, 2012
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου