Σταυρός

Δύο συνυπάρχοντα, εικονικώς ταυτιζόμενα αρχετυπικά σύμβολα, οριοθετημένα από τέσσερεις αντέννες – συλλέκτες που σχηματοποιούν το ένα από αυτά και, ταυτοχρόνως, σηματοδοτούν το άπειρο των συμπαντικών συσχετισμών.

Αντέννες βαμμένες στο κυματικώς μεγαλόμηκες κόκκινο, έτσι που οι συλλήψεις τους να γίνονται πιο εύληπτες από τους πεπερασμένης διάνοιας διαχειριστές της ανθρώπινης περιπέτειας. Η κατ’ανάγκη πορεία του κόσμου τούτου πέρα απ’το καλό και το κακό, με συμπαντικές ανοχές και ελαφρυντικά.

Κροσσοί συμβολής των κυμάτων των ανθρώπινων δρώμενων οι δρόμοι στη θάλασσα και την ενδοχώρα, οι ταγμένοι στην εξυπηρέτηση της αέναης συγκέντρωσης και διασποράς  των στοιχείων του Γήινου συνόλου, με κοινό τόπο την μέσα από την ανθρώπινη παρουσία σημαινόμενη κοιτίδα.