Ζωγραφική 86-88

,

Τιτλος: Χωρίς Τίτλο
Υλικά: Τρίπτυχο μεικτή τεχνική ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 220x450 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Χωρίς Τίτλο
Υλικά: Τρίπτυχο μεικτή τεχνική ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 220×450 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Η ώρα των γουρουνιών
Υλικά: Ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 180x260 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Η ώρα των γουρουνιών
Υλικά: Ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 180×260 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Λαβύρινθος
Υλικά: Ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 150x240 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Λαβύρινθος
Υλικά: Ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 150×240 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Κονσέρβα
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 240x150 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Κονσέρβα
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 240×150 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Αφοδεύοντας
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 240x150 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Αφοδεύοντας
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 240×150 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: ΣΟΣΤΗΜ
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 268x200 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: ΣΟΣΤΗΜ
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 268×200 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: 32 Αυγούστου
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 240x150 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: 32 Αυγούστου
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 240×150 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Σάντουϊτς
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 150x250 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Σάντουϊτς
Υλικά: Ακρυλικό σε χαρτί
Μέγεθος: 150×250 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Και εγένετο φως
Υλικά: Ακρυλικό, Κεραμικά
Μέγεθος: 250x200 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Και εγένετο φως
Υλικά: Ακρυλικό, Κεραμικά
Μέγεθος: 250×200 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 4
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100x70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 4
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100×70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 5
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100x70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 5
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100×70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 6
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100x70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 6
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100×70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 7
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100x70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 7
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 100×70 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 8
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 70x100 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 8
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 70×100 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 9
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 70x100 cm
Έτος: 1986

Τιτλος: Πρόσωπο 9
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί
Μέγεθος: 70×100 cm
Έτος: 1986