Λόγος (Βιβλία)

, , , ,

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 1
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων
Μέγεθος: 110x400 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 1
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων
Μέγεθος: 110×400 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 2
Υλικά: Καμμένα Βιβλία, Λάδι
Μέγεθος: 240x210 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 2
Υλικά: Καμμένα Βιβλία, Λάδι
Μέγεθος: 240×210 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 3
Υλικά: Καμμένα Βιβλία, Λάδι
Μέγεθος: 240x210x6 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 3
Υλικά: Καμμένα Βιβλία, Λάδι
Μέγεθος: 240x210x6 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 4
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 110x240 cm
Έτος: 1989

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 4
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 110×240 cm
Έτος: 1989

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 5
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 5
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί
Μέγεθος: 220×135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 6
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 6
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί
Μέγεθος: 220×135 cm
Έτος: 1988

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 7
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1989

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 7
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί
Μέγεθος: 220×135 cm
Έτος: 1989

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 8
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Φύλλο Χρυσού
Μέγεθος: 220x810x5 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 8
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Φύλλο Χρυσού
Μέγεθος: 220x810x5 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 9
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό, Φύλλο Χρυσού
Μέγεθος: 220x270x5 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 9
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό, Φύλλο Χρυσού
Μέγεθος: 220x270x5 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 10
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Φύλλο Χρυσού
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1990

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 10
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Φύλλο Χρυσού
Μέγεθος: 220×135 cm
Έτος: 1990

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 11
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό 
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 11
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό
Μέγεθος:
220×135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 12
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό 
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 12
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό
Μέγεθος:
220×135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 13
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό 
Μέγεθος: 220x135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 13
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό
Μέγεθος:
220×135 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 14
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό 
Μέγεθος: 220x160x5 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 14
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό
Μέγεθος: 220x160x5 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 15
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Fresco 
Μέγεθος: 220x270 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 15
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Fresco
Μέγεθος: 220×270 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 16
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό 
Μέγεθος: 70x70 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 16
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Ακρυλικό
Μέγεθος: 70×70 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 17
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Ακρυλικό 
Μέγεθος: 70x70 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Λόγος (Βιβλία) 17
Υλικά: Καμμένες Σελίδες Βιβλίων, Κερί, Ακρυλικό
Μέγεθος: 70×70 cm
Έτος: 1991

Τιτλος: Ανεύρετοι Νήσοι

Τιτλος: Ανεύρετοι Νήσοι

  • Τίτλος Έργου Λόγος (Βιβλία)
  • Χρονολογία 1988-1991
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Λόγος (Βιβλία)
  • Χρονολογία 1988-1991
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου