Το βουνό

,

Τιτλος: Το Βουνό 1
Υλικά: Ξύλινη κατασκευή, Φύλλο χρυσού, Πολυέλαιοι
Μέγεθος: 240x600x240 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Το Βουνό 1
Υλικά: Ξύλινη κατασκευή, Φύλλο χρυσού, Πολυέλαιοι
Μέγεθος: 240x600x240 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Το Βουνό 2
Υλικά: Ξύλινη κατασκευή, Φύλλο χρυσού, Πολυέλαιοι
Μέγεθος: 240x600x240 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Το Βουνό 2
Υλικά: Ξύλινη κατασκευή, Φύλλο χρυσού, Πολυέλαιοι
Μέγεθος: 240x600x240 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 3
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 3
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 4
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 4
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 5
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Κλεψύδρες 5
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Ερωτικά 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Ερωτικά 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Ερωτικά 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Ερωτικά 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Ερωτικά 3
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Ερωτικά 3
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Καουμπόυς 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Καουμπόυς 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Καουμπόυς 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Καουμπόυς 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Μικρός Δολοφόνος 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Μικρός Δολοφόνος 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Μικρός Δολοφόνος 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Μικρός Δολοφόνος 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Καρκινική γραφή (Σχέδιο 1)
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Καρκινική γραφή (Σχέδιο 1)
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Χορεύτρια 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Χορεύτρια 1
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Χορευτής 
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Χορευτής
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Χορεύτρια 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Χορεύτρια 2
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Τεμπέλης
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Τεμπέλης
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Μάης
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 1998

Τιτλος: Μάης
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 1998