Πρόσωπα

, ,

Τιτλος: Πρόσωπα 1
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 1
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 2
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 2
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 3
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 3
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 4
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 4
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 5
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 5
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 6
Υλικά: Μελάνι
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 6
Υλικά: Μελάνι
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 7
Υλικά: Μελάνι
Μέγεθος: 35x25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 7
Υλικά: Μελάνι
Μέγεθος: 35×25 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 11
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50x35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 11
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50×35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 12
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50x35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 12
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50×35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 13
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50x35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 13
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50×35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 14
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50x35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 14
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50×35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 15
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50x35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 15
Υλικά: Μεικτή τεχνική
Μέγεθος: 50×35 cm
Έτος: 1997

Τιτλος: Πρόσωπα 16
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 16
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 17
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70x50 cm
Έτος: 2007

Τιτλος: Πρόσωπα 17
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα
Μέγεθος: 70×50 cm
Έτος: 2007

  • Τίτλος Έργου Πρόσωπα
  • Χρονολογία 1997,2007
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Πρόσωπα
  • Χρονολογία 1997,2007
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου