Το Σπίτι του Καλλιτέχνη

,

Φωτογραφία από την προετοιμασία του έργου

Φωτογραφία από την προετοιμασία του έργου

Φωτογραφία από την προετοιμασία του έργου

Φωτογραφία από την προετοιμασία του έργου

Υλικά: Ξύλινη κατασκευή, Αυγά
Μέγεθος: Μεταβλητή διάσταση
Έτος: 2009

Υλικά: Ξύλινη κατασκευή, Αυγά
Μέγεθος: Μεταβλητή διάσταση
Έτος: 2009

  • Τίτλος Έργου Το Σπίτι του Καλλιτέχνη
  • Χρονολογία 2009
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Το Σπίτι του Καλλιτέχνη
  • Χρονολογία 2009
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου