Λόγος (Ζωγραφικά)

, , , ,

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 1
Υλικά: Τρίπτυχο ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 100x210 cm
Έτος: 1983-1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 1
Υλικά: Τρίπτυχο ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 100×210 cm
Έτος: 1983-1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 2
Υλικά: Τρίπτυχο ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 150x400 cm
Έτος: 1983-1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 2
Υλικά: Τρίπτυχο ακρυλικό κολλάζ
Μέγεθος: 150×400 cm
Έτος: 1983-1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 3
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 110x180 cm
Έτος: 1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 3
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 110×180 cm
Έτος: 1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 4
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 110x180 cm
Έτος: 1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 4
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 110×180 cm
Έτος: 1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 5
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 120x200 cm
Έτος: 1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 5
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 120×200 cm
Έτος: 1984

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 6
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 165x310 cm
Έτος: 1985

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 6
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 165×310 cm
Έτος: 1985

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 7
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 165x310 cm
Έτος: 1985

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 7
Υλικά: Aκρυλικό
Μέγεθος: 165×310 cm
Έτος: 1985

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 8
Υλικά: Τρίπτυχο ακρυλικό
Μέγεθος: 165x500x10 cm
Έτος:1986

Τιτλος: Λόγος (Ζωγραφικά) 8
Υλικά: Τρίπτυχο ακρυλικό
Μέγεθος: 165x500x10 cm
Έτος:1986

  • Τίτλος Έργου Λόγος (Ζωγραφικά)
  • Χρονολογία 1983-1986
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Λόγος (Ζωγραφικά)
  • Χρονολογία 1983-1986
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου