Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 1
Υλικά: Φωτογραφία 
Μέγεθος: Μεταβλητές διαστάσεις
Έτος: 2004

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 1
Υλικά: Φωτογραφία
Μέγεθος: Μεταβλητές διαστάσεις
Έτος: 2004

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 2
Εγκατάσταση
Μέγεθος: 400x500x600 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 2
Εγκατάσταση
Μέγεθος: 400x500x600 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 3
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 3
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Σπίτι από Ψωμί
Υλικά: Ψωμί, Video 
Μέγεθος: 35x35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Σπίτι από Ψωμί
Υλικά: Ψωμί, Video
Μέγεθος: 35x35x50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Η Αλφάβητος
Υλικά: Ψωμί
Μέγεθος: 420x22x7 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Η Αλφάβητος
Υλικά: Ψωμί
Μέγεθος: 420x22x7 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Η Αλφάβητος
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Η Αλφάβητος
Λεπτομέρεια έργου

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 4
Υλικά: Κρεβάτι, Ψωμιά, Φωτογραφία
Μέγεθος: Μεταβλητές διαστάσεις
Έτος: 2006

Τιτλος: Λάβετε Φάγετε 4
Υλικά: Κρεβάτι, Ψωμιά, Φωτογραφία
Μέγεθος: Μεταβλητές διαστάσεις
Έτος: 2006

Τιτλος: Ιχθείς 1
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι 
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 1
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 2
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι 
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 2
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 3
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι 
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 3
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 4
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι 
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 4
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 5
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι 
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 5
Υλικά: Ακρυλικό, Μελάνι
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 6
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 6
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 7
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 7
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 8
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 8
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 9
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 9
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 10
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35x50 cm 
Έτος: 2004

Τιτλος: Ιχθείς 10
Υλικά: Μελάνι, Γομαλάκα, Ακρυλικά
Μέγεθος: 35×50 cm
Έτος: 2004

  • Τίτλος Έργου Λάβετε Φάγετε
  • Χρονολογία 2004, 2006
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Λάβετε Φάγετε
  • Χρονολογία 2004, 2006
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου