Αθλητισμός στην Τέχνη

, , , ,

Τιτλος: Ο Αθλητής
Υλικά: Ξύλο, Λάκα, Διάφορα αντικείμενα
Εγκατάσταση
Έτος: 1991

Τιτλος: Ο Αθλητής
Υλικά: Ξύλο, Λάκα, Διάφορα αντικείμενα
Εγκατάσταση
Έτος: 1991

Τιτλος: Ποδόσφαιρο
Εγκατάσταση με βίντεο
Μέγεθος: 223x360x120 cm
Έτος: 2005

Τιτλος: Ποδόσφαιρο
Εγκατάσταση με βίντεο
Μέγεθος: 223x360x120 cm
Έτος: 2005

Τιτλος: Ποδόσφαιρο
Εγκατάσταση με βίντεο
Μέγεθος: 223x360x120 cm
Έτος: 2005

Τιτλος: Ποδόσφαιρο
Εγκατάσταση με βίντεο
Μέγεθος: 223x360x120 cm
Έτος: 2005

  • Τίτλος Έργου Αθλητισμός στην Τέχνη
  • Χρονολογία 1991, 2002, 2005
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Αθλητισμός στην Τέχνη
  • Χρονολογία 1991, 2002, 2005
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου