Αναφορά – Αναπαράσταση

,

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 1)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 1)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 2)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 2)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 3)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 3)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 4)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 4)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 5)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 5)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 6)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 6)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 7)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 7)
Υλικά: Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Κερί
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 8)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 8)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 9)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 9)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 10)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 10)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 11)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 11)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 12)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 12)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 13)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 13)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά - Αναπαράσταση (Λόγος 14)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30x40 cm
Έτος: 2011

Τιτλος: Αναφορά – Αναπαράσταση (Λόγος 14)
Υλικά: Σελίδες βιβλίων, Πιάτο
Μέγεθος: 30×40 cm
Έτος: 2011

  • Τίτλος Έργου Αναφορά - Αναπαράσταση
  • Χρονολογία 2011
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Αναφορά - Αναπαράσταση
  • Χρονολογία 2011
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου