24 Ώρες

,

  • Τίτλος Έργου 24 Ώρες
  • Υλικά Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό
  • Διαστάσεις 30x40 cm έκαστο
  • Χρονολογία 2016
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου 24 Ώρες
  • Υλικά Καμμένες σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό
  • Διαστάσεις 30x40 cm έκαστο
  • Χρονολογία 2016
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου