Λόγος 2016

,

  • Τίτλος Έργου Λόγος 2016
  • Υλικά Σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Φύλλα Χρυσού, Κερί
  • Διαστάσεις 90x60 cm έκαστο
  • Χρονολογία 2016
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Λόγος 2016
  • Υλικά Σελίδες βιβλίων, Ακρυλικό, Φύλλα Χρυσού, Κερί
  • Διαστάσεις 90x60 cm έκαστο
  • Χρονολογία 2016
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου