Σχέδια

,

  • Υλικά Μεικτή τεχνική
  • Διαστάσεις 50x35 έκαστο
  • Χρονολογία 2018
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Υλικά Μεικτή τεχνική
  • Διαστάσεις 50x35 έκαστο
  • Χρονολογία 2018
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου