Το σκοτεινό πρόσωπο της αγάπης

, , , , ,

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 1
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 110x80 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 1
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 110×80 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 2
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 125x80 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 2
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 125×80 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 3
Υλικά: Ακρυλικό σε μουσαμά
Μέγεθος: 130x90 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 3
Υλικά: Ακρυλικό σε μουσαμά
Μέγεθος: 130×90 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 4
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 125x80 cm
Έτος: 1979

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 4
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 125×80 cm
Έτος: 1979

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 5
Υλικά: Λάδι & Ακρυλικό σε μουσαμά
Μέγεθος: 130x90 cm
Έτος: 1979

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 5
Υλικά: Λάδι & Ακρυλικό σε μουσαμά
Μέγεθος: 130×90 cm
Έτος: 1979

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 6
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 210x125 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 6
Υλικά: Λάδι σε μουσαμά
Μέγεθος: 210×125 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 7
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 34x49 cm
Έτος: 1978

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 7
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 34×49 cm
Έτος: 1978

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 8
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 37x50 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 8
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 37×50 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 9
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 37x50 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 9
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 37×50 cm
Έτος: 1980

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 10
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50x37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 10
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50×37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 11
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50x37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 11
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50×37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 12
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50x37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 12
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50×37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 16
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50x37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 16
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50×37 cm
Έτος: 1981

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 20
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ, Κολλάζ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50x70 cm
Έτος: 1983

Τιτλος: Το Σκοτεινό Πρόσωπο της Αγάπης 20
Υλικά: Μεικτή τεχνική (Μελάνι, Λαδοπαστέλ, Κολλάζ σε χαρτί)
Μέγεθος: 50×70 cm
Έτος: 1983

  • Τίτλος Έργου Το σκοτεινό πρόσωπο της αγάπης
  • Χρονολογία 1979-1983
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Το σκοτεινό πρόσωπο της αγάπης
  • Χρονολογία 1979-1983
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου