Ετικέτα : Σάνια Παπά

Ετικέτα : Σάνια Παπά

Λάβετε, Φάγετε
Λάβετε, Φάγετε

Ο τίτλος της έκθεσης «Λάβετε, Φάγετε» υποδηλώνει τον κεντρικό διαδραστικό ρόλο της τέχνης στην ίδια τη ζωή μας –ακόμα και σε επίπεδο «επιβίωσης»- όπως και αντίστροφα της ζωής στην διαμόρφωση…

https://www.xonoglou.gr/lavete-fagete/