Τα κρεβάτια

,

Τιτλος: Κρεβάτι 1
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: 190x85x52,5 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 1
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: 190x85x52,5 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 2
Υλικά: Ξύλο, Κερί, Καμμένες σελίδες βιβλίων
Μέγεθος: 190x85x52,5 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 2
Υλικά: Ξύλο, Κερί, Καμμένες σελίδες βιβλίων
Μέγεθος: 190x85x52,5 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 3
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: 190x85x64,5 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 3
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: 190x85x64,5 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 4
Υλικά: Ξύλο, Ακρυλικό, Καμμένες σελίδες βιβλίων
Μέγεθος: 190x113x85 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 4
Υλικά: Ξύλο, Ακρυλικό, Καμμένες σελίδες βιβλίων
Μέγεθος: 190x113x85 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 5
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: 190x245x92 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Κρεβάτι 5
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: 190x245x92 cm
Έτος:1995

Τιτλος: Μικρά κρεβάτια τοίχου
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: Διαφορετικών διαστάσεων
Έτος:1996

Τιτλος: Μικρά κρεβάτια τοίχου
Υλικά: Ξύλο
Μέγεθος: Διαφορετικών διαστάσεων
Έτος:1996

Τιτλος: Κρεβάτι 6
Υλικά: Ξύλο, Πολυέλαιος
Μέγεθος: 
Έτος:1996

Τιτλος: Κρεβάτι 6
Υλικά: Ξύλο, Πολυέλαιος
Μέγεθος:
Έτος:1996

Τιτλος: Κρεβάτι 7
Υλικά: Ξύλο, Πολυέλαιος
Μέγεθος: 
Έτος:1996

Τιτλος: Κρεβάτι 7
Υλικά: Ξύλο, Πολυέλαιος
Μέγεθος:
Έτος:1996

  • Τίτλος Έργου Τα κρεβάτια
  • Χρονολογία 1995
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου
  • Τίτλος Έργου Τα κρεβάτια
  • Χρονολογία 1995
  • Καλλιτέχνης Δημήτρης Ξόνογλου